Vos interlocuteurs à l'export

Vos interlocuteurs à l'exportRajaa Ouardi

Mickaël Nevouet
Export Manager

Subsidiaries and USA manager
mnevouet@leblanc-illuminations.com
+33 (0)2 43 61 43 88
+33 (0)6 08 74 49 55

Rajaa JBILOU
Export and Logistic Assistant

rouardi@leblanc-illuminations.com
+33 (0)2 43 61 40 57


Michel Ruben

Michel RUBEN
Export Manager

Manager DOM-TOM / Maghreb / Africa

mruben@leblanc-illuminations.com
+33 (0)6 88 38 60 58

Rosa TEIXEIRA
Export Assistant

rteixeira@leblanc-illuminations.com
+33 (0)2 43 61 43 54


Elena Harizanova

Ludy Reyes

Elena HARIZANOVA
Export Manager

Manager Eastern Europe / South Europe

eharizanova@leblanc-illuminations.com
+33 (0)6 07 47 96 07

Ludy REYES
Export Assistant

lreyes@leblanc-illuminations.com
+33 (0)2 43 61 40 84


Sabine Diquet

Sabine Diquet
Export Assistant

sdiquet@leblanc-illuminations.com
+33 (0)2 43 61 40 85